Wie wil,
zoekt een mogelijkheid

Wie niet wil,
zoekt een reden

Lees meer


Ervaring

Als bestuurskundige en veranderkundige houd ik me bezig met vraagstukken in de zorg-, en onderwijssector. Ik ben in staat om het organisatieniveau (of landelijk niveau) en het professional- en cliëntniveau met elkaar te verbinden. Ik breng structuur aan in het proces en ik maak verbinding met professionals, cliënten en betrokkenen van mens tot mens. Structuur, overzicht, verbinding, aandacht en bewustwording zijn kernbegrippen die in mijn opdrachten de leidraad vormen.

 

Landelijk niveau:

- Patiëntveiligheid in ziekenhuizen (plan van aanpak ‘Tijd voor verbinding’)

- Advance Care Planning in de ouderenzorg

- Proeftuinen Ouderenzorg (leren over de ‘optimale mix’ binnen een team in de VVT)

- Analyse regionale werkbedrijven

 

Organisatie niveau:

- Calamiteitenonderzoek

- Kwartiermaker Maatschappelijke Diensttijd in Almere

- In voor Zorg scans bij 5 VVT organisaties

- Herinrichting Cliënt Service Bureau bij VVT organisatie

 

Professional niveau:

- Excellente Zorg (V&VN)

- Samen beslissen in de huisartsenzorg (project 3 goede vragen)

- Samen beslissen in de ziekenhuiszorg (project Beslist samen!)

- VAR’s: verpleegkundige adviesraden in ziekenhuizen, VVT en GGZ

- Leren en ontwikkelen van intramurale zorgmedewerkers in de ouderenzorg

 

Cliëntniveau:

- Effecten van e-learning Met MAF meer mens bij mensen met hersenletsel en mantelzorgers

- Onderzoek mensen met hersenletsel naar gevolgen van overgang AWBZ naar WMO

- Ondersteuning Demenzien (ondersteuningsmethodiek voor mensen met dementie)

- Ondersteuning Hooi op je vork (ondersteuningsmethodiek voor mensen met NAH)Visie

Wie wil,
zoekt een mogelijkheid.

Wie niet wil,
zoekt een reden.


Ik geloof in de kracht van ieder mens, iedere organisatie, ieder project.
Ik ben er van overtuigd dat wanneer een mens, organisatie of project in zijn kracht staat, dat dit bijdraagt aan een mooiere wereld.
Door krachten te bundelen en samen te werken, is beweging en verandering mogelijk.
Als je iets écht graag wilt, dan zoek je (met elkaar) naar mogelijkheden om dat te bereiken.

Mijn kracht is om van iemands kracht méér te maken.
Of dit nu de kracht van een mens, een organisatie of een project is.
Dit doe ik door de essentie van u, uw organisatie of uw project zichtbaar te maken en te vergroten.
Zodat het maximale resultaat eruit gehaald wordt.

Over C van Belle

.

Leuk dat je nieuwsgierig bent naar C van Belle!


Mijn naam is Charlène van Belle en ik stel me graag aan u voor in 5 kerneigenschappen:

1. Een scherpe blik op mensen en organisaties
Ik heb een scherpe blik op mensen en organisaties en ga graag met mensen in gesprek om op zoek te gaan naar de diepere kern. Ik stel vragen vanuit intrinsieke nieuwsgierigheid en vraag door naar het ‘waarom’.

2. Structuur en samenhang aanbrengen
Mijn talent is structuur en samenhang aanbrengen en steeds monitoren of we op de goede weg zijn richting het eindresultaat. Ik zie wat nodig is en zorg dat de randvoorwaarden geborgd zijn.

3. Resultaatgericht
Ik werk graag met heldere afspraken en een haalbare deadline. Ik maak een plan, stel dit onderweg bij waar flexibiliteit nodig is en ik hou het eindresultaat voor ogen.

4. Vanuit verschillende perspectieven kijken
Als Bestuurskundige van oorsprong bekijk ik een vraagstuk vanuit verschillende perspectieven en breng ik deze perspectieven in samenhang en verbinding met elkaar.

5. Een warm hart
Ik draag graag bij aan een mooiere wereld waarin ieder mens mag zijn zoals hij of zij is. Mijn enthousiasme en betrokkenheid is hierbij mijn visitekaartje.

Meer weten?


ContactIk ga graag met u in gesprek om te kijken op welke manier ik kan bijdragen om de kracht van u als mens, uw organisatie of uw project te vergroten.

Neem gerust (vrijblijvend) contact op!

Charlène van Belle

06 30 77 35 07
Charlene@cvanbelle.nl

Ik kijk uit naar onze ontmoeting!Bedrijfsgegevens:
KVK-nummer: 63051214
BTW-nummer: NL002208724B58